การพนันกับยาเสพติดผลลัพธ์ที่ได้

ปัจจุบันโลกที่เปิดกว้างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จนวันหนึ่งการพนันกับยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ถ้าพูดขึ้นมา แน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักเพราะถือว่าเป็นสิ่งอบายมุขที่คอยกัดกร่อยจิตใจนำไปสู่ด้านมืด จนทุกวันนี้การพนันกับยาเสพติด ซึ่งแทบจะไม่ได้ต่างกันเลย เพราะเล่นได้ก็ติดได้เหมือนกัน เปรียบเสมือนโรคชิดหนึ่งที่ต้องคอยบำบัดหรือได้รับการรักษา ในพฤติกรรมที่ยากจะเลิก ก็เหมือนการเสพติดสิ่งดสิ่งหนึ่ง ใจจดใจจ่อกับสิ่งนั้นๆอยู่เป็นประจำ ยากที่จะถอนตัวได้

ในพฤติกรรมเสพติดนั้นอาจจะเป็นบุคคลตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจนให้เกิดความพอใจ สนใจในสิ่งนั้นๆทำให้เกิดการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนเกิดความต้องการที่ไม่รู้จบ พฤติกรรมเสพติดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน สุขภาพกาย สุขภาพจิต และอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินอีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุด ทุกวันนี้ก็ยังพบปัหาเหล่านี้จนยากที่จะกำจัดหรือแก้ไขปัญหา

หากภาระสมองที่ไม่สามารถหักห้ามใจในสิ่งผิดอบายมุขได้ แน่นอนว่าควรได้รับการรักษาเพราะภาวะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกระทบต่อสมองและจิตใจได้ รวมไปถึงอาจจะเกิดภาระซึมเศร้า ความเครียด รือนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งคงไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการที่จะเล่นการพนันหรือสิ่งเสพติดทั้งมวล ควรประมาณตนอยู่เสมอว่าแบบไหนที่ดีและไหนที่ควร อย่าปล่อยให้สมองตัวเองจมกับสิ่งที่ไม่ดี